Onsamenhangende Visie van een Verwond Lichaam

DHTML movie, F-Fox FullScreen mode 1280 x 800 (F11).
Drahmanian Intelligence Service }|{ 2007.
..
?Definitions
van
wond
op
Web:
*
om
het
even
welk
onderbreking
in
huid
of
orgaan
veroorzaakt
door
geweld
of
chirurgisch
insnijding
*
a
slachtoffer
aan
militair
personeel
het
voortvloeien
van
gevecht
*
a
figurative
verwonding
(aan
uw
gevoel
of
trots);
"hij
gevreesd
dat
het
vermelden
het
zou
kunnen
heropen
wond
";
"diep
in
haar
borst
het
leven
stil
wond
";
"
recht
lezer
van
a
goed
gedicht
kan
vertel
ogenblik
het
stakingen
hem
dat
hij
heeft
genomen
onsterfelijk
wond
--
dat
hij
zal
nooit
krijg
over
het
"--
Robert
Vorst
*
verwond:
oorzaak
verwondingen
of
lichamelijk
kwaad
aan
*
handeling
van
het
opleggen
a
wond
*
gezet
in
a
rol
*
gekwetst:
gekwetst
gevoel
van;
"Zij
gekwetst
me
wanneer
zij
niet
omvat
me
onder
haar
gasten
";
"Dit
opmerking
werkelijk
gekneust
me
ego
"
wordnet.princeton.edu/pe
*
A
wond
is
a
fysiek
trauma
waar
huid
is
gescheurd,
besnoeiing
of
vernietigd.
Blootgesteld
aan
lucht,
daar
is
niet
slechts
a
significant
kans
van
dood
gepast
aan
verlies
van
bloed,
maar
gestegen
kans
van
bacterien
het
binnengaan
wond
of
besmetting.
en.wikipedia.org/wiki/Wo
*
Wond
parels
zijn
gevormd
door
het
verpakken
gesmolten
glas
rond
a
doorn.
(Andere
information)
www.geocities.com/glassw
*
fysiek
schade
van
a
installatie,
veroorzaakt
door
insect,
dier,
fysiek
of
chemisch
agent
www.inbar.int/publicatio
*
verwonding
dat
verwijdert
a
gedeelte
van
schors
en
teeltweefsel
van
boom
maar
niet
doordring
in
spinthout.
Wonden
kan
dien
zoals
ingang
punten
voor
hout
bederf
paddestoelen.
www.for.gov.bc.ca/tasb/l
*
A
onderbreking
in
integriteit
van
huid;
verwonding
aan
lichaam
welke
oorzaken
a
verstoring
van
normaal
continuiteit
van
lichaam
structuren.
www.hollister.com/us/wou
*
Binnenlands
cel
bouw
in
welke
platen
zijn
gerold
in
a
spiraal.
www.batterymart.com/batt
*
verwonding
aan
lichaam
het
bestaan
van
a
scheur
of
het
breken
van
huid
of
slijmerig
membraan
gewoonlijk
door
a
hard
voorwerp
of
instrument
krachtig
gedreven
of
van
toepassing
geweest;
het
openen
gemaakt
in
huid
of
a
membraan
van
lichaam
bijkomend
aan
a
chirurgisch
verrichting
of
procedure.
www.colonrectal.org/pati
*
Dit
is
oud
techniek.
Wond
glas
parels
zijn
gecreeerd
door
het
winden
gesmolten
glas
rond
metaal
draad.
Wanneer
droog,
parels
zijn
gesneden
en
opgepoetst.
www.jewelryglossary.com/
van
incoherence
op
Web:
*
Toespraak
of
het
denken
dat
is
hoofdzakelijk
onbegrijpelijk
aan
anderen
omdat
woorden
of
uitdrukkingen
zijn
toegetreden
samen
zonder
a
logisch
of
zinvol
verbinding.
Dit
storing
komt
voor
binnen
clausules,
in
contrast
aan
ontsporing,
in
welke
storing
is
tussen
clausules.
Dit
heeft
soms
verwezen
aan
zoals
"woord
salade
"
aan
vervoer
graad
van
taalkundig
desorganisatie.
...
www.indianpsychiatry.com
*
gebrek
van
samenhang
of
duidelijkheid
of
organisatie
*
onzin
dat
is
eenvoudig
onsamenhangend
en
onbegrijpelijk
wordnet.princeton.edu/pe
van
verspreiding
op
Web:
*
het
uitspreiden
wijd
of
het
drijven
van
*
distributie:
ruimte
bezit
van
zijnd
verspreid
ongeveer
over
gebied
of
volume
*
handeling
van
het
verspreiden
of
het
verspreiden
iets;
"
verspreiding
van
troepen
";
"
verspreiding
van
kennis
"
wordnet.princeton.edu/pe
*
In
optica,
verspreiding
is
a
fenomeen
dat
oorzaken
scheiding
van
a
golf
in
spectraal
componenten
met
verschillend
frequenties,
gepast
aan
a
afhankelijkheid
van
golf
snelheid
op
zijn
frequentie.
Het
is
de
meesten
vaak
beschreven
in
licht
golven,
hoewel
het
kan
gebeur
aan
om
het
even
welk
soort
van
golf
dat
werkt
op
elkaar
in
met
a
middel
of
kan
ben
beperkt
aan
a
golfgeleider,
zulke
zoals
geluid
golven.
...
en.wikipedia.org/wiki/Di
*
In
beschrijvend
statistieken,
statistisch
verspreiding
(ook
geroepen
statistisch
variability)
is
kwantificeerbaar
variatie
van
metingen
van
het
verschillen
leden
van
a
bevolking
binnen
schaal
op
welke
zij
zijn
gemeten.
en.wikipedia.org/wiki/Di
*
Verspreiding
van
water
golf
gewoonlijk
verwijst
aan
frequentie
verspreiding.
Aldus,
golven
met
langer
golflengte
en
periode
reis
sneller
dan
die
met
korter
golflengte
en
periode.
Dit
fenomeen
is
uitgedrukt
door
zogenaamd
verspreiding
verhouding,
Then,
golf
celerity
is
.
en.wikipedia.org/wiki/Di
*
In
materialen
wetenschap,
verspreiding
is
fractie
van
atomen
van
a
materiaal
blootgesteld
aan
oppervlakte.
In
algemeen:
waar
D
is
verspreiding,
NS
is
aantal
van
oppervlakte
atomen
en
NT
is
totaal
aantal
van
atomen
van
materiaal.
Verspreiding
is
belangrijk
concept
in
heterogeen
katalyse,
sindsdien
slechts
atomen
dat
zijn
blootgesteld
aan
oppervlakte
zijn
bekwaam
aan
spel
a
rol
in
katalytisch
oppervlakte
reacties.
...
en.wikipedia.org/wiki/Di
*
proces
van
het
scheiden
straling
in
divers
golflengten
www.4wx.com/glossary/d.p
*
(of
"brand").
prisma
van
licht
gebreken
van
binnen
a
geeindigd
diamant
of
steen.
beter
a
diamant
of
steen
is
besnoeiing
of
gefacetteerd,
meer
kleuren
zijn
uitgezonden
van
steen
zoals
het
is
gedraaid.
www.zulumoon.com/glossar
*
uitgespreid
van
geluid
over
a
wijd
gebied.
www.hometheatermag.com/g
*
het
uitspreiden
van
licht
impulsen
zoals
zij
reis
onderaan
vezel.
www.seaconbrantner.com/T
*
A
stabiel
of
onstabiel
systeem
van
boete
deeltjes,
groter
dan
colloidaal
grootte,
gelijk
verdeeld
in
a
middel.
www.distributiondrive.co
*
Geschikt
rond
lijst
facet
op
kroon
zijn
verscheidene
kleiner
facetten
(vatting
en
ster
facets)
hoekig
naar
beneden
bij
het
varieren
graden.
Deze
facetten,
en
hoeken
bij
welke
zij
zijn
besnoeiing,
heb
skillfully
ontworpen
aan
onderbreking
op
wit
licht
zoals
het
klappen
oppervlakte,
het
scheiden
het
in
zijn
component
spectraal
kleuren
(voor
voorbeeld,
rood,
blauw
en
groen).
...
www.thediamondbuyingguid
*
oorzaak
van
bandbreedte
beperkingen
in
a
vezel.
Verspreiding
oorzaken
a
het
verbreden
van
input
impulsen
langs
lengte
van
vezel.
Twee
belangrijk
types
zijn:
wijze
verspreiding
veroorzaakt
door
verschil
optisch
weg
lengten
in
a
multimode
vezel
en
materiaal
verspreiding
veroorzaakt
door
a
verschil
vertraging
van
divers
golflengten
van
licht
in
a
golfgeleider
materiaal.
logicalpackets.com/Netwo
*
vervoer
en
verspreiding
van
verontreinigende
stoffen.
www.pnl.gov/atmos_scienc
*
omvang
van
variatie
onder
gevallen.
www.ojp.usdoj.gov/BJA/ev
*
daling
in
concentratie
van
in
de
lucht
verontreinigende
stoffen
zoals
zij
uitgespreid
door
het
stijgen
volume
van
atmosfeer.
www.bugwood.org/pfire/gl
*
scheiding
van
wit
licht
in
zijn
verschillend
component
golflengten.
D.w.z.
het
creeren
a
regenboog
door
het
overgaan
zonlicht
door
a
prisma.
www.krdotv.com/WeatherDe
*
uitgespreid
van
verontreinigende
stoffen
veroorzaakt
door
atmosferisch
het
mengen
zich,
vervoer
of
onstuimigheid
(willekeurig
schommelingen
in
wind
snelheid).
www.hornsby.nsw.gov.au/e
*
het
verspreiden
zich
van
waarden
van
a
frequentie
distributie
(van
data)
van
gemiddelde.
www.dpi.state.wi.us/dpi/
*
het
breken
van
olie
olievlek
in
klein
druppeltjes
dat
zijn
gemengd
in
water
kolom
door
het
breken
golven,
andere
overzees
oppervlakte
onstuimigheid,
en
actie
van
chemisch
verspreiders.
response.restoration.noa
*
Meer
correct
het
geweten
zoals
chromatisch
verspreiding.
Verspreiding
resultaten
wanneer
licht
van
verschillend
golflengten
verspreidt
zich
bij
verschillend
snelheden
onderaan
a
vezel
spanwijdte.
resultaat
is
impuls
het
uitspreiden
dat
is
a
functie
van
lengte.
Totaal
verspreiding
is
gemeten
in
eenheden
van
ps/NM
en
verspreiding
coefficient
van
a
vezel
is
in
eenheden
van
ps/NM-KM,
of
picoseconden
per
nanometer
per
km
van
vezel
lengte.
www.sonet.com/DOCS/gloss
*
Verwijst
aan
het
verbreden
van
a
impuls
daarna
het
reizen
a
afstand
langs
vezel
(zie
modaal
en
chromatisch
verspreiding).
www.fontcanada.com/polij
*
bezit
van
transparant
halfedelstenen
aan
afzonderlijk
wit
licht
in
kleuren
van
spectrum.
interval
tussen
zulke
kleuren
varieert
in
verschillend
halfedelstenen,
maar
in
praktijk
het
is
maatregel
door
verschil
tussen
brekings
indexen
van
rood
en
blauw
stralen.
Diamant
heeft
het
hoogst
verspreiding
(.044)
van
om
het
even
welk
natuurlijk,
kleurloos
gem.
www.dakov.com/diamondglo
*
Hier
het
middelen
het
uitspreiden
van
licht
in
a
spectrum
het
gebruiken
a
prisma
of
diffractie
grating.
Niet
aan
ben
verward
met
gebruik
in
fiberoptics
waar
het
middelen
het
uitspreiden
van
licht
in
tijd
domein
omdat
van
het
verschillen
snelheden
voor
verschillend
golflengten.
www.spectralfringe.org/E
*
capaciteit
van
glas
aan
kromming
licht
stralen
van
eerbiedig
golflengten
aan
het
varieren
graden.
www.profotos.com/educati
*
fenomeen
in
kabels
en
PCBa??s
waardoor
hoger
frequentie
signalen
verspreid
me
sneller
langs
lengte
van
leider
dan
lager
frequentie
signalen.
Dit
oorzaken
signaal
vervorming
omdat
de
meesten
digitaal
signalen
zijn
gemaakt
op
van
velen
frequenties.
Dit
kan
ben
gepast
aan
dielektrisch
constant
veranderingen
met
frequentie
of
aan
veranderingen
in
reactantie
van
kabel
met
frequentie.
www.meritec.com/Pages/cu
*
Fijn
verdeeld
deeltjes
in
opschorting
in
een
andere
substantie.
www.electronicconcepts.i
*
(disA.perA.sion)
(dis-p[schwa]rAczh[schwa
[
L.
dispersio
]
1.
handeling
van
het
verspreiden
zich
of
het
scheiden;
voorwaarde
van
zijnd
verspreid.
2.
integratie
van
deeltjes
van
substantie
in
lichaam
van
een
andere,
het
bestaan
uit
oplossingen,
opschortingen,
en
colloide
systemen.
3.
a
colloide
systeem,
in
het
bijzonder
onstabiel
.
www.mercksource.com/pp/u
*
scheiding
van
a
substantie
in
het
kleinst
mogelijk
deeltjes
het
gebruiken
een
andere
substantie
(
middel).
Gebruikt
in
papierfabricage
aan
homogeniseer
pulp
eigenschappen
en
verwijder
onzuiverheden
english.forestindustries
*
vurig,
regenboog
kleuren
het
afkomstig
zijn
van
a
diamant
zoals
wit
licht
is
breken-op
in
kleuren.
diamonds.pricescope.com/
*
proces
van
moleculair
beweging
door
fysiek
processen.
dosis:
Ook
het
geweten
zoals
dosis
equivalent,
dit
is
a
waarde
voor
het
vergelijken
biologisch
doeltreffendheid
van
verschillend
soorten
van
straling
op
a
gemeenschappelijk
schaal.
Technisch,
het
is
product
van
geabsorbeerd
dosis,
kwaliteit
factor,
en
om
het
even
welk
andere
het
wijzigen
zich
factoren.
eenheid
voor
dosis
is
rem.
A
millirem
is
een-duizendste
van
a
rem.
www.stoller-eser.com/Ann
van
visie
op
Web:
*
a
levendig
geestelijk
beeld;
"hij
gehad
a
visie
van
van
hem
dood
"
*
gezicht:
capaciteit
aan
zie;
visueel
faculteit
*
op
waarneming
gebaseerd
ervaring
van
het
zien;
"
agenten
te
voorschijn
gekomen
van
bomen
in
van
hem
ontruim
visie
";
"hij
gehad
a
visueel
sensatie
van
intens
licht
"
*
verbeelding:
vorming
van
a
geestelijk
beeld
van
iets
dat
is
niet
waargenomen
zoals
echt
en
is
niet
heden
aan
betekenissen;
"populair
verbeelding
gecreeerd
a
wereld
van
demons
";
"verbeelding
openbaart
wat
wereld
kon
ben
"
*
a
godsdienstig
of
mystical
ervaring
van
a
supernatural
verschijning;
"hij
gehad
a
visie
van
Maagdelijk
Mary
"
wordnet.princeton.edu/pe
*
VisiCorp
Visi
Op
was
a
kortstondig
maar
invloedrijk
grafisch
Desktop
milieu
programma
voor
PC-COMPATIBEL
systeem
computers
het
lopen
vroeg
versies
van
MS-dos.
Hoewel
Visi
Op
was
nooit
populair
(zoals
het
gehad
steil
minimum
systeem
vereisten
voor
zijn
dag),
het
was
a
opmerkelijk
invloed
op
later
ontwikkeling
van
Microsoft
Vensters.
en.wikipedia.org/wiki/Vi
*
Visie
is
het
leiden
IRC
client
voor
BeOS,
en
slechts
momenteel
gehandhaafd.
Het
is
ook
slechts
niet
het
geweten
aan
lijd
van
a
bekend
buffer
overschrijding
in
relatie
aan
NetPositive
Web
browser.
en.wikipedia.org/wiki/Vi
*
Visie
(ook
het
geweten
zoals
yorkVision
en
York
Student
Vision)
is
a
student
krant
catering
voor
studenten
bij
Universiteit
van
York.
Het
is
voornaam
van
zijn
primair
concurrent,
nouse,
door
zijn
meer
tabloid-als
verschijning
en
populistisch
manier.
Het
heeft
gewonnen
verscheidene
toekenning,
het
omvatten
NUS/dagelijks
Spiegel
student
krant
van
jaar,
welke
het
adverteert
zoals
a
strapline
op
zijn
voorzijde
dekking.
en.wikipedia.org/wiki/Vi
*
Visie
is
naam
van
twee
fictief
karakters,
allebei
superheroes,
in
Wonder
Comics
heelal.
en.wikipedia.org/wiki/Vi
*
In
godsdienst,
visies
besta
uit
inspirational
het
teruggeven,
over
het
algemeen
van
a
toekomst
staat
en/of
van
a
mythisch
zijnd,
en
zijn
geloofd
(door
aanhangers
van
religion)
aan
kom
van
a
deity,
direct
of
onrechtstreeks
via
prophets,
en
dien
aan
inspireer
of
prik
believers
zoals
deel
van
a
revelatie
of
epiphany.
Velen
mystics
neem
woord
visie
aan
ben
synoniem
met
verschijning.
en.wikipedia.org/wiki/Vi
*
Visueel
waarneming
is
van
betekenissen,
het
bestaan
van
capaciteit
aan
ontdek
licht
en
interpreteer
(zie)
het
zoals
waarneming
het
geweten
zoals
gezicht
of
naakt
oog
visie.
Visie
heeft
a
specifiek
sensorisch
systeem.
en.wikipedia.org/wiki/Vi
*
handeling
van
het
waarnemen
visueel
informatie
met
ogen,
mening,
en
lichaam.
www.children-speciaal
*
[
WERKINGSGEBIED
NOTA:
Breed
termijn;
overeenkomsten
met
faculteit
van
gezicht
]
Smaller
termijnen:
Laag
visie
Verwant
termijnen:
Visueel
impairments
cirrie.buffalo.edu/thesv
*
A
krachtig
visie
verstrekt
iedereen
in
organisatie
met
a
gedeeld
geestelijk
kader
dat
hulp
geef
vorm
aan
vaak
samenvatting
toekomst
dat
ligt
vooruit.
Efficient
visies
verstrek
a
woord
beeld
van
wat
organisatie
bedoelt
uiteindelijk
aan
geworden
-
welke
kan
ben
vijf,
tien,
of
vijftien
jaren
in
toekomst.
Dit
verklaring
zou
moeten
niet
ben
samenvatting
-
het
zou
moeten
bevat
zoals
concreet
a
beeld
van
gewenst
staat
zoals
mogelijk,
en
ook
verstrek
basis
voor
het
formuleren
strategieen
en
doelstellingen.
www.balancedscorecard.bi
*
regionaal-akkoord
gegaan
verklaring
van
globaal
doelstellingen
van
regionaal
vervoer
plan.
In
context
van
regionaal
vervoer
verrichtingen,
a
"visie"
is
regionaal-akkoord
gegaan
verklaring
van
globaal
doelstellingen
van
regionaal
vervoer
plan;
beschrijft
'
doel
'
eind-staat.
Typisch,
a
regionaal
vervoer
visie
zal
aandrijving
zijn
doelstellingen
(beleid
verklaringen
-
einden
naar
welke
inspanning
is
leidde),
doelstellingen
(meetbaar
vloeit
voort),
en
strategieen
(manieren/middelen
aan
bereik
doelstelling).
plan4operations.dot.gov/
*
is
a
huidig-tijd
verklaring
dat
communiceert
waar
organisatie
gelooft
het
zal
ben
binnen
a
verklaard
tijd
periode.
www.cobleskill.edu/Strat
*
Aan
maximaliseer
voordelen
aan
kust
gemeenschappen
van
Golf
van
Maine
van
beschikbaar
milieu
informatie.
www.gulfofmaine.org/gomi
*
Charles
T.
Scialfa
en
Donald
W.
Kline,
Universiteit
van
Calgary,
Alberta,
Canada
books.elsevier.com/compa
*
A
ziener
verklaring
dat
beschrijft
wat
CRA
zal
kijk
als
zodra
het
volledig
keurt
goed
duurzaam
ontwikkeling
in
zijn
zaken.
www.cra-arc.gc.ca/E/pub/
*
A
complex
interactie
tussen
oog
en
netwerken
van
neuronen
in
hersenen
dat
proces
visueel
stimuli.
www.novavisiontherapy.co
*
is
a
memorandum
beschrijving
van
ideaal
staat.
Gepast
aan
zijn
idealistic
aard,
het
kan
in
feit
nooit
ben
gerealiseerd
door
organisatie.
Eerder,
visie
zou
moeten
dien
aan
inspireer
organisatie
aan
beweging
naar
ideaal
staat.
www.gov.sk.ca/finance/ac
*
Spiritual
"ziend"
"unseen,"
van
het
zien
slechts
dingen
Christus
zie
door
ogen
van
Oversoul.
miriams-well.org/Glossar
*
binnen
dit
leerplan,
a
technisch
termijn
gebruikt
aan
beschrijf
beeld
van
toekomst
welke
articuleert
individuala??s
of
groep
de
meesten
dicht
gehouden
waarden,
de
meesten
geliefd
ideals,
en
de
meesten
de
voorkeur
gehad
doelstellingen
in
a
positief
verklaring
van
a
de
voorkeur
gehad
toekomst
resultaat.
www.infinitefutures.com/
*
richting
van
gegevens
pakhuis
a?"
wat
het
is
voorgenomen
aan
verwezenlijk.
it.csumb.edu/afdelingen
*
op
lange
termijn
gewenst
toekomst
staat
van
organisatie.
Visies
zou
moeten
inspireer
en
motiveer.
www.fiu.edu/~pie/sec8app
*
in
context
van
Hildegard,
a
visie
is
a
geestelijk
beeld
of
indruk
gegeven
aan
haar
direct
door
God,
welke
brengt
begrip
van
spiritual
concepten.
Hildegard
schrijft
van
ziener
ervaring:
"Wanneer
I
was
tweeenveertig
jaren
en
zeven
maanden
oud,
Hemel
was
geopend
en
a
vurig
licht
van
het
overschrijden
schittering
kwam
en
doordrongen
mijn
geheel
hersenen....
En
onmiddellijk
I
wist
het
betekenis
van
expositie
van
Scriptures
"
(
).
www.geekicon.net/schrijv
*
A
het
dwingen
en
het
inspireren
beeld
van
a
gewenst
en
mogelijk
toekomst
dat
a
gemeenschap
zoekt
aan
bereik.
4
"Gezondheid
visies
staat
ideal,
vestig
a
'
rek,
'
verbinding
uitdrukkelijk
aan
strategieen,
inspireer
verplichting,
en
trek
uit
gemeenschap
waarden."
5
"
A
visie
drukt
uit
doelstellingen
dat
zijn
waard
het
streven
voor
en
beroep
aan
ideals
en
waarden
dat
zijn
gedeeld
door
lokaal
openbaar
gezondheid
systeem.
mapp.naccho.org/MAPP_Glo
*
(met
variant
afstand
9
en
geschiedenis
"ssds")
is
a
synoniem
van
afleidings
variant
opti
cal
beschreven
hierboven.
skr.nlm.nih.gov/papers/r
*
A
ontruim,
gedetailleerd
beeld
van
wat
zou
moeten
ben
bereikt.
www.booksites.net/downlo
*
Visie
is
a
termijn
het
omringen
gewone
"kies
uit
visie,
"
zuiver
optisch
werkelijkheid
in
opeenvolgend
tijd,
en
hoger
vormen
dat
neem
waar
dingen
prophetically,
metaphorically,
imaginatively,
en
eternally.
www.blakearchive.org.uk/
*
Visueel
apparaat
vervaardigd
door
DENSO.
www.denso.com.au/dw/robo
*
Waar
firma
wil
aan
ga
in
toekomst.
Zijn
"daar."
www.flanda.com/de
diensten/
*
beschrijving
van
a
gewenst
'
wereld
',
altijd
ver
groter
dan
om
het
even
welk
individueel
of
organisatie;
beschreven
in
heden
tijd,
maar
toch
is
nooit
'
bereikt
';
nadruk
op
aspirational
of
spiritual
afmeting
van
doel,
tegenover
elkaar
gesteld
met
doel,
opdracht
en
rol;
ook
verbinding-thema
tussen
spiritual
afmeting
en
emotioneel
afmeting
www.soul-dynamics.com/gl
*
Terwijl
wakker,
in
mening,
a
supernatural
voorlichting
van
wat
het
gebeuren.
www.godonthe.net/diction
*
A
zichtbaar
revelatie
van
God,
als
a
droom
maar
gewoonlijk
ervaren
terwijl
ontvanger
is
nog
wakker.
www.fitzwimarc.org.uk/gl
*
beeld
gezien
in
verbeelding
of
in
a
droom
-
-
a
prophetic
visie,
a
prophecy
a?"
ideaal
plan,
a
conceptie
van
toekomst
gebaseerd
op
a
wens
of
aspiratie.
A
gezicht,
beeld,
macht
aan
zie
-
-
a
revelatie,
verschijning
-
-
a
fantasie,
ideaal.

A. Andreas, }|{ 2007